In de wolken

ik wist dat jij
in de wolken was
heb je gemist

zag je gezicht
met welkom lach
in blijde vervoering

omhelsden elkaar
spraken zonder taal
in wederzijdse beroering

openden naar buiten
straalden liefde door
de ruimte die ieder gaf

het was een eindeloze dag
waarin de zon ons alle
warmte gaf die hij in zich had