In alle openheid

wanneer kan stilte
eindelijk weer spreken
over zaken waar wij
liever niet over praten

in de immense
veelheid van woorden
ontgaat ons vaak het
onderwerp van gesprek

men haakt in
neemt snel over
eindigt lachend op
een doodlopende weg

stilte is niets zeggen
samen bouwen
aan fundamenten
van vertrouwen

om dan in alle
openheid ruimte
te geven aan het
transparante in leven