Drie jaar geleden

Het is alweer meer dan drie jaar geleden
Liefde op het eerste gezicht

Je zei, je bent de liefde van mijn leven
Als verlamd, mijn deur bleef dicht

Je zei, liefde moet van twee kanten komen
Ik lachte en zweeg en schudde met mijn hoofd

Je zei dat je over me droomde
Ik zei: ik niet over jou, ik loog

Jij zag geen onmogelijkheden
Je geloofde deze waan

Ik heb ons beiden zien breken

Wat heb ik gedaan

.