ijzebel

En ik vraag hoe je stem
stilzwijgend mooi
verder klinken kan
dan de woorden die je spreekt
onjuist gelijk

‘ik ben de dromer’
zwevend langs het dodenraam
en slechts van tijdelijke aard

Nathalie