Ijsbloemvlinder

ik heb vandaag mijn
eerste ijsbloemvlinder gezien
als feniks de warmte ontstegen

hij zat in lichtrood ontwaken
op de grens tussen dood en
nog iets van dit leven maken

uit kristallen groeiden zijn
vleugels schoksgewijs in het
adembenemend koude verblijf

door een opgaande zon
kleurde ijs in het brekende
licht tot een feeëriek gezicht

ik heb hem niet zien vliegen
wel langzaam zijn ziel zien verliezen
door opwarmende wind

mijn tranen kwamen
samenvloeiend in de stervende
schoonheid van dit moment