Hoe waar is ware religie? deel 14

Grote en kleine religies begonnen en beginnen vaak ongeveer op dezelfde manier: iemand beweert dat hij of zij door God of engelen (of zoiets dergelijks) verkozen is, of dat God via hem of haar spreekt en vervolgens zijn er mensen die dit gaan geloven. Vaak worden bovennatuurlijke contacten aangevoerd als 'bewijs' voor de geloofwaardiger van de sekteleider. De leider is dan een instrument van God of een speciale dienaar van God en deze uitverkorene wordt bijvoorbeeld door hogere machten aangespoord om op te schrijven, of om te gaan te verkondigen wat God aan hem/haar doorgeeft.

Als volgelingen eenmaal geloven dat de leider een spreekbuis van God is, dan wordt alles wat deze leider zegt of denkt als informatie van God zelf gezien en dus als bijna heilig aangenomen. Volgelingen volgen de leider dan in alles na. Deze volgelingen maken weer volgelingen en daarom zou je kunnen stellen dat elke religie of sekte uit volgelingen van volgelingen bestaat.
Als mijn buurman echter tegen mij zou zeggen dat God tegen hem spreekt, zou ik me eerlijk gezegd afvragen of alles wel goed gaat met mijn buurman en of hij niet depressief is of in de war geraakt door problemen in zijn leven. Toch zijn mensen die beweren dat God of engelen tegen hen spraken, of mensen die beweerden dat God hen als een instrument tussen God en mensen beschouwde, de basis van veel religies. Over Jezus (Yeshua) werd op een bepaald moment beweerd dat hij de Messias was waar de Joden op wachtten, en Jezus sprak dat vermoeden niet tegen. Jezus begon met weinig Joodse volgelingen maar zijn geloofsovertuiging groeide uit tot een van de grootste religies op aarde en verspreidde zich ook onder miljoenen niet-joden.

Religies groeien in omvang natuurlijk ook omdat ouders hun kinderen binnen een bepaald geloof opvoeden. Je gelooft wat je geleerd wordt te geloven, en ook al kan je later nog wel eens van gedachten veranderen, heel veel gelovigen geloven eenvoudig hun hele leven in de God van hun ouders. Een kind zal in principe alles aannemen wat ouders hem/haar leren. Als je als Christen wordt opgevoed, is de kans erg klein dat je een Moslim wordt en als je als Moslim wordt opgevoed is de kans erg klein dat je een Christen wordt. Voor alle religies geldt dat 'jouw' religie bepaald worden door cultuur, omgeving en opvoeding. Wat je gelooft is dus afhankelijk van de opvoeding die je krijgt. Je zou kunnen zeggen dat jouw religie bepaald wordt door het land waar je geboren bent en/of door wat je opvoeders geloofden en wat ze jou geleerd hebben te geloven. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel, maar die zijn wel heel sterk in de minderheid. De meeste gelovige mensen geloven in de god van hun ouders. Religie groeit extra snel als er veel kinderen geboren worden.