Het zijn genieen

in symmetrie
zal schoonheid
altijd sterven
omdat juist het
menselijke ontbreekt

de kleine oneffenheid
het speelse kruintje
helblauwe ogen en
meer zaken die de
meesterhand vergeet

toch signeren
genen ook
tijdens de groei
het leven in de
stamboomversie

de familielijnen
zijn gegeven waarbij
herkenbaarheid en
omgeving gebonden
scoren om te overleven

het zijn
genieën die
in klein detail de
evenknieën zegenen
met subtiel onderscheid