Het zeebanket

wij sprongen
over golfjes muziek
die uit een zee van
instrumenten kolkten

in ijle tonen
verhieven zich brekers
kleurde geluid zijn
hemelsblauwe varianten

om daar nog
overheen te dansen
was teveel gevraagd
toch verlokten zij nog vaag

uit het grijze groen
van ondermaanse
kraamkamers werd het
zeebanket op ijs geserveerd

het spel van net en vangst
hoort bij het zeemanslied
dat haring zingend kaakt en op
de veiling zijn besomming weet

wij proefden op
het strand dit groots
gebeuren zagen de zee in
haar muziek naar eb verkleuren