Het stil bewegen

ik heb de verte
nooit goed
in beeld gehad

er was altijd
een horizon
die leven gaf

het stil bewegen
voorkwam
een verder gaan

ik heb ooit op
het punt gestaan
om alles los te laten

zag mezelf slapen
tot ik bewoog
en wist dat dood

geen verte brengt
alleen leven ons een
echte einder schenkt