Het pluisje veer

het pluisje veer

het danste
hipte nipte
van het koele vocht

vloog
dubbel draaiend
kraaiend door de bocht

omhoog
in steile klim
buitelend als zwarte schim

het pluisje veer
is weer geland
en hipt en danst

wil melker
17/04/2013