Het pandemonium

zelfs voor
een geoefend oor
bleek het onmogelijk
in de wirwar
van geluiden
een leidend ritme
te ontdekken

chaos zegevierde
tot akkoorden
hun eigen pad
met lieflijke
tonen bedekten
waar in harmonie
melodie ontstond

je lachte
toen jij uit
het pandemonium
van herrie kwam
de buit schitterde
in je stem met
hemels geluid

hoge tonen
beloonden je
inspanningen van
binnenuit
warme tranen
kwamen er
pas later uit