Het nieuw perspectief

jij hebt je hand
op de stenen gelegd
die ik wilde werpen

merkte het
groeien van
woede en wanhoop

leidde me af
naar een ander pad
dat rust aan ons gaf

wees mij het
nieuw perspectief
van gezamenlijk leven

wij hebben
die stenen gebruikt voor
de bouw van ons huis

wil melker
19/03/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl