Het mystieke

ik ben geen
sprookjesverteller
van huis uit

ik kies de stilte
droom mijn wereld
die binnenin ontluikt

natuurlijk tuig ik
de kastelen op met koning
en wat prinsen aan het hof

maar hun gebakken lucht
slaat aan en laat het
mystieke voor altijd gaan

ik wil spelen
de ergste confrontaties
tussen groepen liefdevol helen

in een wereld waar
respect de adem is en zon
de mensen koestert met zijn licht