het hellevuur

nog klinkt
het hemels lied en
brandt het hellevuur

ons bestaan
op aarde is
van korte duur

tussen deze
werelden balanceren
is onze dagelijkse kost

onwetend wat ons
nog te wachten staat
volgen wij slechts goede raad

maar de echte waarheid
wil niet komen zelfs niet
in onze dromen over goed en kwaad

wil melker
10/01/2012
www.wlmelkerrafels.deds.nl