Het gebed in je handen

ik heb je
vingers gevouwen
met het gebed
in je handen nog
warm van vertrouwen

wij kenden
je diepste verlangen
naar liefde en rust
na een emotievol leven
waarin jij alles hebt gegeven

je ogen
zijn niet gebroken
je bent mee gegaan
met je ziel na afscheid
van ieder waarvan jij hield

je bewaarde je lach
als het laatste dat
jij ons persoonlijk gaf
bijna opgewekt en blij
ging jij ons in stilte voorbij