Het eerste licht

ik bied je vannacht
mijn vuurwerk aan
door bij je te zijn

in een magnifiek gebeuren
zullen stralen en bogen
de hemel doen kleuren

maar ook met de pijn
en onzekerheden waaraan
wij samen hebben geleden

in vuurspuwers en draaiers
dansen licht en beweging
hun eeuwig komisch spel

alles ging snel
in een jaar vol hectiek
over bergen door diepe dalen

samen zullen wij stralen
en het eerste licht zien
van twee duizend vijftien

wil melker

Het eerste licht