Het eerste gezicht

het klinken
verbrak de
gespannen stilte

in kristal
zong verbondenheid
sprankelende tonen

de lach
van de ziel
weerkaatste in ogen

transparant
beklonk liefde
het eerste gezicht

wil melker
16/01/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl