Het echte feest

zag uitgestrekte handen
hoorde muziek
maar was er zelf niet

het groene bomenfeest
de feeërieke kerstverlichting
versierde tafels vol drank en vlees

heb het losgelaten
om weer bij de herders
en hun schapen te zijn

de stal te ruimen
voor het kind dat komen gaat
waarvan de ouders buiten staan

tegen kou de os en ezel
warmte van dieren om
samen het echte feest te vieren

wil melker
22/12/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl