Een brood en spelenbeest

heb in de wei gespeeld
duizenden bloemen bekeken
ze met elkaar vergeleken
in vorm en bijzondere kleur

voor ieder was licht
vruchtbare aarde
een plaats in de zon
waar hun leven begon

wij met alle talenten
worden gestuurd en geduwd
gemanipuleerd en uitgeprobeerd
voor een plek in de maatschappij

opgevoed en geleid
om te leven op een manier
die is verweven met de kuddegeest
van een brood en spelenbeest

het initiatiefloos feest
is de manier van bestaan
eigen kleur en vormen zijn
al lang geleden in rook opgegaan