Het blauw bazuint

in de opmaat
hoor je kabbelende
tonen van de zee

het blauw bazuint
in weidsheid rond
trompetten schetteren de zon

violen spelen
rullend zand pauken
zinderen het hete strand

in koperrood
golft de finale aan
met witte echokuiven

dan draag ik je naar zee
het zomerse orkest speelt
stil de avondkoelte mee

wil melker
09/07/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl