Het blad nog koud gesloten

ik zocht een meisjeshart
in jaren die vergaten hoe
het leven was nu speel ik pas

en weet je blonde haar
je ogen zo apart dat twee
keer kijken nodig was

je wereldje verdween
die koude nacht toen
jouw vertrouwen werd geknakt

je hield je handen op je hoofd
het water tot de lippen
in emoties kon je verder stikken

we zochten bloemen in het veld
het groen werd ons gegeven
groeien wilden we en anders leven

ik zag je bloeien in de knop
het blad nog koud gesloten
legde zacht mijn hand erop

mijn warmte maakt je open
je straalt een nieuwe kleur
je meisjeshart is eindelijk ontloken

wil melker
27/12/2009
www.wilmelkerrafels.deds.nl