Herfst zonder oogst

jij hebt zomer gezocht
waar kou klapperende
tanden wit licht weerkaatsten
einders gevonden die
hitte trillend de verzengende
horizon mismaakten

hebt tal van
verschroeide bladeren
gekeerd maar het leven
bleek al door de immense
hitte te zijn verteerd in
een herfst zonder oogst

nog duistert het
onder levenloos loof
maar de koelte
die de kruinen altijd
hebben kunnen geven
is door droogte verdwenen

knisperend is al veel
blad gevallen en knoppen
bomen in een noodscenario
geteisterd kaalt het bos
door deze laatste catastrofe
onbekend of het nog lente haalt