Heel vlug nog dit...

Heel vlug nog dit, heel vlug nog dat,
'k heb haast, een ander mag me wat
maar ik ga voor, ik heb geen tijd…
Hoe lang nog kan dit verder gaan
en leef ik in het land van waan
of sta ik even stil en kijk,
bemerk dan: we zijn al gelijk?
Want ieder heeft zijn eigen zorgen
vandaag dus ik, en jij dan morgen,
dus laat ons zacht zijn voor mekaar
en leef een beetje rustig maar.

Adeleyd