handen die meer mochten

er vroren
bloemen op het raam
groeiend uit de hoeken

ademen sloeg aan
bloeide in een
vroegere herinnering

waar straatlantaarns
lichte plekken
gloeiden in de sneeuw

en wij in vrije val
de vlokken volgden
elkaars ogen zochten

warme handen die
meer mochten op de
afgeschermde plaats

de intimiteit van dat
moment bloemde op het raam
bloeiend lieten wij de adem gaan

wil melker
11/02/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl