haikuhaikuhaikuhaiku

Maak pas op de plaats
en voedsel steekt de kop op:
zie de kokmeeuw

Wel honderd meeuwen
mijmerend in het gras
- moe getrappeld

Luidruchtig
wordt de bladerenhoop
bij windkracht 8

Als een vogel
zonder kilometerheffing
naar huis dwarrelen