golf na golf

golf na golf:
in het bed van schelpen
ruisen ze uit

Foto: Dre Vansteenvoort,

schelpenstrand%20dvs.jpg