geluk is:
p0AOq1

foto: e.m.r. 2 - a picture…

Je eet met vrienden en verkent daarna de kaart met
sterkere dranken. Een gevoel van welbehagen
verbreidt zich en een enkeling raakt in een filosofische
bui en steekt een betoogje af dat vastloopt in de
vraag: maar wat is geluk? De mensen met een goed
geheugen zijn dan in het voordeel. Ze kunnen citeren
zonder zichzelf bloot te geven. Leo Tolstoi bij voorbeeld:

geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar
van de manier waarop wij die zien.

Zo’n wijsheid houdt een gezelschap zeker een kwartier
bezig. En dan kom ik op de proppen met een citaat
van Jeremy Bentham dat ik nergens kan terugvinden:

geluk is: dom zijn en werk hebben.

Het is een definitie die mij bevalt. Te meer, omdat er
altijd wel iemand is die lachend zegt: dan ben jij dus
niet gelukkig.

geluk is:
samen op een boomtak
en zij draait zich om