Geen demasque

je acteert volleerd op
het podium van leven
waar schijnwerperlicht
jouw gezicht laat stralen

speelt in een
zelfgekozen decor van
spiegels die kaatsen om je
volledig zichtbaar te maken

maar na het doek
is er geen demasqué
alleen wie aandacht heeft
leeft in jouw idee

het donker neemt
je naamloos mee
er is geen spiegel die
nog groet of zegt tabee