geen bereik
imageproxyboijmans.asp?cache=yes&maxheight=385&maxwidth=522&filename=2443%20%28OK%29%20Lowres.jpg&cache=yes

Jeronimo droomde dat hij achter de processie op Bruegels
Toren van Babel naar boven ging. Als kind al, zei hij, ging hij
graag met de muziek mee. Maar dit was een zwijgende
ommegang, omwenteling na omwenteling tot ze in de wolken
halt hielden. Een katheder werd uitgeklapt en de dienaar der
dienaren Gods nam pontificaal plaats. Hij zwaaide plechtig
heen en weder met twee gekruiste klaviersleutels en prevelde
Latijn.

Ik knikte en zei: Jeronimo, we gaan een tanka dichten.

de tocht naar boven
een worsteling ademnood
hoogtevrees

op de top mompelt de man:
ik ben er en geen bereik

………………………………………………..
Meer over schilderij: http://bit.ly/AzAS4Y
en http://bit.ly/xEzDGG