Gebrand in het vat

jij kende
de hitte van
de vlam die
het glas kleurde
alsof die zo van
binnenuit kwam

juist
natuurlijke
overgangen moesten
als geheel in een
puntgave herinnering
blijven hangen

mooi afgerond
in het zilveren grijs
van het uiterst
neutrale lood dat
gedegen tegenspel
bood aan het weer

in jouw hart
vlamden de sferen
van gebeden in
devote overgaaf en
wolkte wierook
gebrand in het vat

jij hebt nog
het hemelwaarts
stromen gevoeld
van de roep om
hulp en vergeving
als religieuze beleving