Gaza's lot

Uit azuurstof blauw gedragen vogels
dalen helvuurbollen in fosforsneeuw
scherp geslepen wapens van de hebreeuw
smelten moordend traag, wreder dan kogels

zandstrook in rokend beton bedolven
draagt de druppels van een verloren volk
lekkend over land, doorkliefd met een dolk
geen strijder stopt, zij sterven in golven

vrijheid is in de tunnels gegraven
als de mollen vervullen zij hun plicht
om onderdrukking te ondergraven

gaza’s strijders verliezen geen gezicht
slechts voor de doden die zij begraven
ontsteekt men een raket die even oplicht

Nino Michielse