Final Destination

Final Destination

het zicht versmalde, dicht tot onbenaderbaar
woorden, je ne parle plus
en dageraad bewonen traag het landschap
dat starend stil dagen bekleedt

wat reeds bestond, lag vlakbij
werd niet gezien
en verdween als het gewone

’kijk terug, zie, ik was er reeds’

© Nathalie Vilain/2010