Extravaganter uitgelicht

ik heb je gezocht
in de stad van glas
maar overal waar ik keek
zag ik je gezicht verschijnen om
daarna in schaduw te verdwijnen

je werd steeds transparanter
extravaganter uitgelicht
tot in het diepst van je ziel
het waren die karakteristieken
waarvoor ik altijd viel

ik zag ze breken
in kleuren vlammen die
ik nooit meer zal vergeten
heb alle scherven geraapt in
een glazen stad zonder jouw gelaat