Er vogelt geen kleur

ik heb bomen
gevraagd om
weer in het
bos te gaan
wonen maar
zij dromen
liever alleen

juist omdat
zij elkaar het
licht in de
ogen gunnen
zonder dat
wortels stikken
in verstrikken

ook struiken
nodigde ik uit
te verhuizen
om op de
lege plekken
de bodem met
groen te bedekken

waar vroeger
vlinders vlogen
in sierlijke vlagen
kunnen nu hun
vleugels amper
de vuile lucht
nog verdragen

alleen stilte
fluit in de zang
van de wind
er vogelt geen
kleur op zijn
vlucht langs het
spelende kind