en bekenden het niet
296941757_5_4OLh.jpeg

Acryl op papier.

Op een gegeven moment raakte ik in mijn gedachten in de ban van water en vuur, de uitersten ervan en wat het betekent voor het leven op aarde enz. Ik heb maanden lopen mijmeren hoe ik die twee in één beeld zou kunnen vangen. Tot hét moment. Ik moet even een kort bijbelgegeven vertellen om het idee wat ik kreeg toe te lichten.

Toen Jezus (Gods Zoon) op aarde wandelde, vertelde Hij Zijn gehoor op een gegeven moment over het eind der tijden. Dan vergelijkt Hij het eind der tijden met twee gebeurtenissen die ook in de Bijbel beschreven staan, te weten de zondvloed (een water-oordeel) en de verwoesting van Sodom en Gomorra, twee steden die door vuur uit de hemel vernietigd zijn (een vuur-oordeel). En daar hebben we dus water en vuur. Dan vertelt Jezus Zijn gehoor dat het in de laatste dagen van de aarde zal zijn als in de dagen van Noach (zondvloed) en Lot (Sodom en Gomarra). Dan zegt Hij over de zondvloed: "Men zal eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven, totdat de zondvloed kwam en hen allen verdrief". Zo ook als Hij over Sodom en Gomorra verteld (in mijn eigen woorden): "Men leeft hun dagelijks leven, men doet waar men zin in heeft, totdat het vuur uit de hemel kwam en hen allen verdierf". En dan zegt Hij over de mensheid die bij die oordelen omkwamen: "En bekenden het niet". Ofwel: men had het niet in de gaten, of men geloofde het niet. Zo schildert dus Jezus het laatst der dagen. En dat bracht mij dus op een idee om water en vuur in één beeld te vangen.

Horizontaal zie je golvende lijnen, vertikaal zie je lijnen die bliksemschichten voorstellen. Vanzelf ontstaat er dan een soort dambord-effect. Om en om is het ene vakje oranje (vuur) en het andere vakje blauw (water). En dat in een vloeiende overgang van donker naar licht.

Nu ontstond er ook vanzelf hier en daar een klein vlakje wat door het om en om spel van oranje en blauw die kleuren niet kon krijgen, die vlakjes heb ik groen (de kleur van hoop) geschilderd.
Bij beide verhalen van de zondvloed en Sodom en Gomorra werd een klein groepje van mensen behouden, bij de zondvloed het gezin van Noach en bij de ondergang van Sodom en Gomorra Lot en zijn twee dochters.

Nou, een heel verhaal, maar dat hoort gewoon bij dit schilderij.

pieter c