Een zomerkind

een zomerkind

het gras
was altijd groener
waar jij liep

de paden
meer geëffend
zonder grote stenen

jij wond
de winden om je vinger
altijd in de rug

danste vaak
voortvarend vlug omhoog
en speels weer naar beneden

nog ben jij een zomerkind
stralend en vol zon
ieder draait zich naar jou om

wil melker
20/02/2013