Een weldadige verte

ik liep van
lichtje naar licht
met open blik

zag stilte
mij volgen
in sereniteit

schaduw
wierp een
weldadige verte

die een andere kijk
op leven gaf dat
al beëindigd was

zonder woorden
spraken we
in samen voelen

weet nu hun gelukkig zijn
in een bestaan van
elkaar altijd verstaan