Een warme hemelkier

de wind veert
met vluchtig wit
wat engelen in het blauw

zij overvleugelen
het strakke
spelen met de kou

lossen op al
dartelend van plezier
in een warme hemelkier

ik wilde mee in
hun verdwijnen maar mocht
nog niet voor hem verschijnen