Een volmaakt samen

het was de man
met de donkere ogen
waar jij voor viel

hij sprak en zong
over liefde en geloven
raakte jou tot diep in je ziel

zijn innemende lach
nam je mee naar
verre bossen en golvende zee

in zijn verhalen
kon je verdwalen maar
zonder enige angst ging je mee

bij het vlammende vuur
speelde hij zacht het warm
verlangen van het kleinste uur

jij bent in een
andere wereld geweest
zonder afstand en pijn

het was voor even
een volmaakt samen in
de bereikbare hemel van zijn