Een valse droom (2)

ze waren meester
in het wisselen
van woorden
met zinnen die zij
al niet meer hoorden

het was de melodie
die dissoneerde
wat zij ook probeerden
ze bleef klinken als
een nietszeggend refrein

in jaren afgezaagd
en toch begon steeds
ergens de eerste toon
gebaseerd op een
valse droom die ruzie zocht

wijs geworden
hebben zij het vocale
nagelaten en stilte gezocht
gebaar en blik waren voldoende
de gespreksstof bleek al jaren op