Een spoortje hemel

jouw wit
was streep loos
de intense
onschuld
verblindend
nauwelijks

raakbaar door
contrastuele
weerspannigheden
zacht ebde
gesluierde
schoonheid weg

een spoortje
hemel
achterlatend
in de neerslag
van tijdloos
goddelijk genieten