Een schitterend relikwie

ik heb altijd met
gretigheid gereikt
naar ultieme schoonheid

vond ontroering
en extase in de
mooiste muziek

zag de ziel
van een schilder in
een schitterend relikwie

verdwaalde in de
paradijselijke rankheid
van een beeldengroep

maar schrok ontzettend
van oceanen vol met
niet afbreekbare troep

kan schoonheid nog bestaan
als wij de zon boven dit
verschrikkelijk inferno op laten gaan