Een relikwie

slechts oude foto’s
geven aan hoe ver
het zicht was toentertijd

nog tornen kerk
en kloostermuren op
tegen de westenwind

groeven geladen
met zout van zee
en stof van de aarde

in gebed met
onvervuld verlangen
gedragen door de wind

een relikwie die aan
het heilig roomse snoer
is blijven hangen

wil melker
01/07/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl