Een onmenselijk nouveaute

in een vaag verschiet
zag ik mensen dwalen
verstoken van kwalen
waardoor zij generaties
lang geteisterd zijn geweest

de medische overwinning
was een feest van het
immuunsysteem dat anticiperend
de wereld heeft betreden helaas
met een onmenselijk nouveauté

het narcisme is doorgeschoten
zonder remmingen en de mens
heeft zich afgesloten van het plebs
creëert zijn eigen hoogtes
spiegelt meer waarde dan hij heeft

menselijkheid en verbinden zijn
uit de tijd de eenling telt geluk
als parameter voor kortstondig
leven dat de generatie van
gedoemden nog is gegeven

regeneratie is voorbij in een
mentaliteit van steeds de beste zijn
je wilt de kans niet lopen dat
een knappere en slimmere mens
jou nog voor je tijd op zal knopen