Een nouveaute

juist jouw jeugdigheid
kleurt uitbundig je charmes
in spelen met vergeten tijd

jij staat anders
in het leven dan menigeen
zet ieder even op het verkeerde been

er is geen opzet
in het spel dat voelen we
maar het intrigeert ons wel

bent een nouveauté in zwierigheid
dansend ga je door de wereld met
een persoonlijk pirouetje op zijn tijd

ongrijpbaar is je stijl
verrassend je aimabel converseren
in lichaamstaal die niet is aan te leren