Een Nieuwjaarsgroet voor ...

Een Nieuwjaarsgroet voor al die mensen
die ik langs deze weg ontmoet,
een warme groet voor al wie kou heeft,
wie 't leven zelden zingen doet.

Een Nieuwjaarsgroet voor al die mensen
die hopeloos door 't leven gaan,
geketend in hun onvermogen,
door anderen soms niet verstaan.

Een Nieuwjaarsgroet voor de verslaafden,
voor mensen op de dool geraakt,
voor wie gevangen zijn of zoekend
naar wat hun leven zinvol maakt.

Een Nieuwjaarsgroet voor de verliefden,
de pasgeborenen op aard',
de oude mensen, ziek of eenzaam,
de kinderen en wie hoop bewaart.

Een Nieuwjaarsgroet voor zoveel mensen
die ik ook niet met name ken
maar die ergens mijn wegen kruisen,
bij deze groet ik dan ook hen.

Een Nieuwjaarsgroet voor al die mensen:
dat er geluk zou zijn en zin -
dat vrede, vreugde mogen groeien,
de rest…dat vul je zelf maar in

want Nieuwjaar is voor ieder anders,
maar liefde is wat allen bindt
en vriendschap zet de harten open, -
ik wens dat iedereen die vindt.

Adeleyd