Een mythische hand

ik heb het strand
zien veranderen als
door een mythische hand

waar ooit de duinen
verwaaiden staan
nu huizen op stand

geen drietand
of neptunus maar
een hand van de mammon

regeert hier met macht
graaiers en geld
ondermijnen natuurlijk gezag

de zee heeft gesproken
met steeds hogere golven
haar stijging krijgt grote gevolgen

als zand het land niet meer
kan beschermen zal de natuur
met liefde onze arrogantie beërven