Een leven te vroeg

wij wisten van het vuur
dat ongerechtigheden
weg zou branden
maar ons verlangen
was zo puur

begrepen dat
loutering ooit tot
transparantie zou leiden
genoten daarom intens
van ieder gestolen uur

de hitte van de hel
was geen bevrijding
mede door kastijding
maar eiste meer
dan wij konden geven

wij zijn niet gebroken
maar hebben met eigen
ogen eeuwige liefde gezien
ja gewoon hier op aarde
een leven te vroeg misschien

wil melker

Een leven te vroeg