Een kleine scene

een verre donderslag
terwijl thee onverklaarbaar
uit de glaasjes spat

verschrikte kindergezichten
die angstig kijken
bij het volgende weerlichten

een kleine scene
in een handomdraai geschapen
vlak voor het gaan slapen

pas veel later
keert de rust weer terug
als de emoties zijn gesust

toch blijft die donderslag
een leven lang verbonden
met de eerste zomerdag

wil melker
09/08/2013
www.wilmelkerrafels.deds.nl