een godverlaten oord

Het is een Godvergeten oord, dit land, en de duivel heeft zich genesteld in de harten van de mens.
"Wetten zijn net spinnenwebben: kleine vliegen worden gevangen, maar wespen en horzels breken erdoor", aldus een beste man. Men wil het laten geschieden dat de kleine (zichtbare) crimineel, welke niet bepaald een bedreiging vormt voor de staatsveiligheid, de zwaarst denkbare straf krijgt opgelegd, en dit op basis van zijn afkomst. En zo is 't woord tot ons gekomen dat de kleine boef, weliswaar van Marokkaanse afkomst, doch Nederlands staatsburger, doch mens, heden ten dage word bedreigd met verbanning van 't land waar hij geboren en getogen is, wat voor hem erger klinkt als de doodstraf. Men predikt integratie, maar beoefent segregatie, het apartheidbeginsel. Integratie is gedoemd te mislukken, daar men minderheden ongelijk beloond en nu dus ook ongelijk wil bestraffen. Een wetboek van strafrecht en een wetboek van strafrecht voor Marokkanen. De arme immigrant zal altijd als een tweederangsburger worden gezien, en nog erger dan dit, als een tweederangsmens. Het is een Godvergeten oord, dit land, en de duivel heeft zich genesteld in de harten van de mens.